глузд

 • 21ґзунс — у, ч., діал. Глузд …

  Український тлумачний словник

 • 22заморочувати — ую, уєш, недок., заморо/чити, чу, чиш, док., перех. Позбавляти кого небудь здатності правильно, розумно діяти, думати, сприймати що небудь; морочити. || Дурити, обманювати. || Викликаючи почуття кохання, примушувати кого небудь втратити здоровий… …

  Український тлумачний словник

 • 23зачитуватися — уюся, уєшся, недок., зачита/тися, а/юся, а/єшся, док. 1) тільки 3 ос. Читатися, оголошуватися для загального відома (на зборах, засіданнях і т. ін.). 2) Читаючи що небудь, дуже захоплюватися, читати до самозабуття. || ким, чим. Захоплюватися… …

  Український тлумачний словник

 • 24обезглуздіти — ію, ієш, док., розм. Утратити глузд, розум; стати безглуздим, дурним …

  Український тлумачний словник

 • 25притомний — а, е. 1) Який не втратив свідомості, може свідомо, осмислено сприймати дійсність. 2) розм. Який усвідомлює свої дії, має здоровий глузд. 3) зах. Присутній …

  Український тлумачний словник

 • 26розумний — а, е. 1) Який має ясний розум (у 1, 2 знач.). || Тямущий, кмітливий. || Який має освіту; письменний, грамотний. || Який має великий життєвий досвід, знання. || розм. Слухняний, розсудливий (про дітей). || Який виражає розум. || Вправний, умілий… …

  Український тлумачний словник

 • 27спиватися — а/юся, а/єшся, недок., спи/тися, зіп ю/ся, зіп є/шся, док. 1) Призвичаюватися до пияцтва, ставати п яницею. •• З кру/гу (з пуття/ і т. ін.) спи/тися остаточно опуститися, втратити здоровий глузд через пияцтво. 2) діал. Упиватися. 3) тільки недок …

  Український тлумачний словник

 • 28тверезий — а, е. 1) Не п яний (про людину, її стан). || Власт. не п яній людині; такий, як у неп яної людини. || рідко. Який не спричиняє сп яніння; не п янкий. || у знач. ім. твере/зий, зого, ч. Не п яна людина. 2) Який не вживає спиртних напоїв; непитущий …

  Український тлумачний словник

 • 29товк — I у, ч., діал. Глузд, розум. || Толк. •• Дава/ти товк а) (кому) давати пораду, як діяти; б) (чому) робити лад, порядок. II виг., розм., рідко. Уживається як присудок за знач. товкти 3) …

  Український тлумачний словник

 • 30толк — у, ч. 1) тільки одн., розм. Те саме, що розум, глузд. •• Зна/ти толк у чому бути знавцем чого небудь, добре розумітися на чому небудь. З то/лком а) розсудливо, розумно; б) так, щоб можна було зрозуміти. 2) тільки одн., розм …

  Український тлумачний словник